Persoonlijke informatie die ik verzamel

Om uw bestelling uit te voeren, moet u mij bepaalde informatie verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, betalingsinformatie en de details van het product dat u bestelt. U kunt er ook voor kiezen om mij aanvullende persoonlijke informatie te geven (bijvoorbeeld voor een aangepaste bestelling) als u rechtstreeks contact met mij opneemt.

Waarom ik uw gegevens nodig heb en hoe ik ze gebruik

Ik vertrouw op een aantal rechtsgrondslagen voor het verzamelen, gebruiken en delen van uw informatie, waaronder:
• indien nodig om mijn diensten te verlenen, zoals wanneer ik uw informatie gebruik om uw bestelling uit te voeren, geschillen te beslechten of om klantenondersteuning te bieden;
• indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een juridische claim, zoals het bewaren van informatie over uw aankopen indien vereist door de belastingwet; en
• indien nodig voor mijn legitieme belangen, als die legitieme belangen niet worden overschreven door uw rechten of belangen, zoals het leveren en verbeteren van mijn diensten. Ik gebruik uw gegevens om de door u gevraagde diensten te leveren en in mijn legitieme belang om mijn diensten te verbeteren.

Derden met wie ik persoonlijke informatie binnen en buiten Europa deel

Ik deel uw persoonlijke informatie om zeer beperkte redenen en in beperkte omstandigheden, als volgt:
• Dienstverleners. Ik schakel bepaalde vertrouwde derde partijen in om functies uit te voeren en diensten aan mijn winkel te verlenen, zoals bezorgbedrijven. Ik zal uw persoonlijke informatie delen met deze derde partijen, maar alleen voor zover nodig om deze diensten uit te voeren.
• Bedrijfsoverdrachten. Als ik mijn bedrijf verkoop of samenvoeg, mag ik uw informatie als onderdeel van die transactie openbaar maken, alleen voor zover wettelijk toegestaan.
• Naleving van wetten. Ik kan uw informatie verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als ik te goeder trouw geloof dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te reageren op juridische procedures of op verzoeken van de overheid; (b) om mijn overeenkomsten, voorwaarden en beleid af te dwingen; (c) het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen; of (d) om de rechten, eigendommen en veiligheid van mijn klanten of anderen te beschermen.

Hoe lang ik persoonlijke informatie bewaar

Ik bewaar uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig om u mijn diensten te verlenen en zoals beschreven in mijn privacyverklaring. Het kan echter zijn dat ik deze informatie ook moet bewaren om te voldoen aan mijn wettelijke en regelgevende verplichtingen, geschillen op te lossen en mijn overeenkomsten af te dwingen. Ik bewaar uw gegevens over het algemeen gedurende de volgende periode: 4 jaar.

Rechten van kopers met betrekking tot het gebruik van hun persoonlijke informatie

Als u in bepaalde gebieden woont, waaronder de EU, heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Hoewel sommige van deze rechten algemeen van toepassing zijn, zijn bepaalde rechten alleen van toepassing in bepaalde beperkte gevallen. Ik beschrijf deze rechten hieronder:
• Toegang. Mogelijk hebt u het recht om toegang te krijgen tot en een kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die ik over u bezit door contact met mij op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
• Wijzigen, beperken, verwijderen. Mogelijk hebt u ook het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, mijn gebruik van of te verwijderen. Bij afwezigheid van uitzonderlijke omstandigheden (zoals wanneer ik om juridische redenen gegevens moet opslaan), zal ik uw persoonlijke informatie over het algemeen op verzoek verwijderen.
• Voorwerp. U kunt bezwaar maken tegen (i) mijn verwerking van sommige van uw informatie op basis van mijn legitieme belangen en (ii) het ontvangen van marketingberichten van mij nadat u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal ik uw persoonlijke informatie verwijderen, tenzij ik dwingende en legitieme redenen heb om die informatie te blijven gebruiken of als dit om juridische redenen nodig is.
• Klagen. Als u in de EU woont en u zich zorgen wilt maken over mijn gebruik van uw informatie (en onverminderd eventuele andere rechten die u heeft), heeft u het recht om dit te doen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Contactgegevens van Jovoh Design

Voor doeleinden van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming ben ik, Svenja Waldmann, de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met mij opnemen via info@jovoh.com. Je kunt me ook mailen op: Svenja Waldmann, Karel Doormanlaan 193, 3572NW Utrecht, Nederland.